சார ஜோதிட புத்தகங்கள்

கொடுப்பினையும் தசாபுத்திகளும்

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 400 /-

 

ஜாதகமும் தொழில் அமைப்பும் – பாகம் – 1

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 200 /-

ஜாதகத்தில் திருமணமும் தாம்பத்யமும் – பாகம் 1

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 200 /-

மருத்துவ ஜோதிடம் – பாகம் 1

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 300 /-

K.B. முறையில் ஜாதகபலன் நிர்ணயம் – பாகம் 1

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 175 /-

K.B. ஜோதிட முறையில் விதியும் மதியும்

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 250 /-

K.B. முறையில் ஜாதகபலன் நிர்ணயம் – பாகம் 2

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 250 /-

 

ஜாதகத்தில் கல்வி – பாகம் – 1

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 250 /-

சார ஜோதிட குறிப்புகள்- பாகம் – 1

ஆசிரியர் : திருமதி.ரேவதி

விலை : 200 /-

சார ஜோதிட குறிப்புகள்- பாகம் – 2

ஆசிரியர் : திருமதி.ரேவதி

விலை : 175 /-

உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் 6 ம் பாவம்

ஆசிரியர் : திரு.சக்திவடிவேல்

விலை : 125 /-

 

 

 உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் 8 ம் பாவம்

ஆசிரியர் : திருமதி.ராஜேஸ்வரி

விலை : 125 /-

உயர் தரமான கேள்வி பதில் – பாகம் – 1

ஆசிரியர் : திரு.ஜெயபாலன்

விலை : 175 /-

 

உயர் தரமான கேள்வி பதில் – பாகம் – 2

ஆசிரியர் : திரு.ஜெயபாலன்

விலை : 175 /-

சிற்றின்ப சிகரங்கள்

ஆசிரியர் : திரு.அண்ணாமலை

விலை : 150 /-

 

அடிப்படை மற்றும் சார ஜோதிடத்தில் காரகங்கள்

ஆசிரியர் : செல்வி. ஸ்ரீவித்யா

விலை : 300 /-

12 ம் ஆண்டு சார ஜோதிட மாநாட்டு மலர்

ஆசிரியர் : திரு.தேவராஜ்

விலை : 350 /-

உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் ஜாதக பகுப்பாய்வு

ஆசிரியர் : திருமதி. வெண்ணிலா

விலை : 200 /-

உயர்கணித சார ஜோதிடத்தில் லக்ன பாவம்

ஆசிரியர் : திரு.சுந்தரவடிவேலு

விலை : 175 /-

அதனால் இந்த ஜோதிட பால(ட)ம்

ஆசிரியர் : திரு.வி.கே.சுவாமி

விலை : 150 /-

 

சார ஜோதிட பஞ்சாங்கம் 2019

ஆசிரியர் : திரு.பிரம்மபுத்திரன்

விலை : 100 /-

The Destiny of Marriage in Stellar Astrology

ஆசிரியர் : Dr.Muruga subbu

விலை : 300 /-

Basic Principles of KP Stellar Astrology

ஆசிரியர் : Dr.Muruga subbu

விலை : 300 /-

Applications of KP Stellar Astrology

ஆசிரியர் : Dr.Muruga subbu

விலை : 350 /-

Destiny of Profession in Stellar Astrology

ஆசிரியர் : Dr.Muruga subbu

விலை : 250 /-

Destiny of Diseases (A Treasure of Medical Astrology)

ஆசிரியர் : Dr.Muruga subbu

விலை : 500 /-

 

 

 

 

If you want to buy the above books, & software for attending jyothish classes and for getting the prediction of your horoscope – please call me or mail me.
The books and software will be dispatched through courier.
The prediction will be delivered through phone or skype